శ్రీ.జనయిత్రి వాస్తు-జ్యోతిష్యలం మా వెబ్ సైట్ ను సందర్శించినందుకు మా హృదయపూర్వక శుభకాంక్షలు,తెలుగులో మరియు ఇంగ్లీష్,హిందీ  బాషలలో జాతకం చెప్పుట మా ప్రత్యేకతకేవలం పుట్టిన సమయం,తేది,ప్రదేశం,పేరు వివరాల ద్వార జాతకచక్రం వివరించబడును, ఎవరికైతే జాతక వివరాలు తెలియవో వాళ్ళ ముఖ ఛాయలు,హస్తరేఖలు ఆదరముగా వెక్తిగత జాతక౦ వివరించబడును,whatsap ,FACEBOOK లలో మీ జాతక చక్రం,పరిహారాలు పంపుతూ ఫోన్ లో మీ జాతకం వివరిచు౦ట మా ప్రత్యేకత, మీము తెలుగులో రోజువారీ తెలుగు పంచాంగం,తెలుగు రాశిఫలాలు,అనగా దినఫలాలు,వార ఫలాలు,మాస ఫలాలు ఉచితముగా చదువండి,అన్నిరకముల గ్రహ దోషములు కి పరిహార మార్గములను చెప్పబడును,మమ్మలను సంప్రదించుటకు ఇక్కడ నొక్కవలెను.……………….

మరిన్న వివరాలకు  ఇక్కడ  click చేయండి ……………….             

Heartily welcome to Janayitri Astrology Services, we provide online and off-line horoscope ,Vaastu services, we provide  first time in India fastest online Astrology services  based on either  Birth Details ( Date of birth,Time of birth,Place of birth,Name) or Face and hand Reading ( case study) or Numerology Services Since from past 10 years with the guidance of fathers of jyothishya guru’s,we provide horoscope and accurate result based on positions of planets with exact angles ,like Birth chart,Aruda,Navamsa ,Dasamsa,Gochara charts.

This web site give information about daily Horoscope ,daily yoga kshamam, and nature and characteristic of planets, and planets positions like as 0wn houses and Enemy houses, Exaltation, Debilitation’s, Nature of 27 Nakshatras, and there positions at 12 houses with respect to 12 Zodiac signs. and this web page share information about Hindu famous temples and sharing knowledge about spiritual and devotional concepts and Astrology and Baby Names and vaastu and latest job updates and  health tips.

we are providing online astrology services in telugu,english,hindi langues for any graha dosha’s like as Seni Dosha remedy’s like as yelinati Seni ,Ardastama Seni, Astama seni,And kuja dowsha Remedy’s,Kalasarpa Dosham, matru Pitru Dosha remedy’s,and also provide astro-solution for all human life cycle activity,like as late marriages,underemployment, health issues family disturbances,no pregnancy,fe-male gynecological health issues,sadness life, love marriage,arrange marriage, issue solving in matrimonial life,business loss, more loan, money recovery,court case issues,road accidents,own house or rent house,marriage time approaches,career planing as per kundili ..ets.

Procedure for booking our online astrology services :  

Send your birth details  or face  and hand images to our whatsap no ,number will available in contact us option or click here.………

 For Online Slot booking For Appointment   Click Here……………

Nakshtras And lords :

  నక్షిత్ర పేరు   నక్షిత్ర పేరు  నక్షిత్ర పేరు అధిపతులు 
1అశ్విణి10మఘ19మూలకేతు
2భరణి11పుబ్బ20పుర్వషాడశుక్ర
3కృత్తిక12ఉత్తర21ఉత్తరషాడసూర్య
4రోహిణి13హస్త22శ్రవణంచంద్ర
5మృగశిర14చిత్త23ధనిష్ఠకుజుడు
6ఆరుద్ర15స్వాతి24శతభిషరాహు
7పునర్వసు16విశాఖ25పూర్వ బాద్రగురు
8పుష్యమి17అనురాధ26ఉత్తర బాద్రశని
9ఆశ్లేష18జేష్ఠ27రేవతిబుధ

                ****    సర్వేజన సుఖినో భవంతు — లోకానాం సర్వానామ్ సుఖినో భవంతు *****